Qora metallurgiya

 Metallurgiya majmuasi ikki tarmoqni: qora metallurgiya va rangli metallurgiyani o'z ichiga oladi.  ...

Rangli metallurgiya

 Rangli metallurgiya: a) rangli metallami qazib chiqarish; b) boyitish; d) eritish; e) qotishmalar ishlab chiqarishni o‘zida birlashtiradi. ...

Avtomobilsozlik

Mashinasozlik sanoatining muhim tarmog'i hisoblangan avtomobilsozlik O'zbekistonda mustaqillikdan so'ng shakllana boshladi. ...

Qishloq xo`jaligi mashinasozligi

Toshkentdagi «Toshqishloqmash», «O'zbekqishloqmash» va Chirchiqdagi «Chirchiqqishloqmash» kabi zavodlar qishloq xo'jaligi mashinasozligining asosiy korxonalaridir. ...

Binokorlik

Qurilish ishlarining avj olishi binokorlik materiallari majmuasining yuksalishiga olib  kelmoqda. ...