Agrosanoat majmuasi

O'zbekiston iqtisodiyotida agrosanoat majmuasi tarmoqlararo majmualarning eng asosiysi - yetakchisidir. ...

Qishloq xo`jaligi

Qishloq xo'jaligining ikki muhim tarmog'i - dehqonchilik va chorvachilikda insonlar uchun kundalik zaruriyat bo'lgan oziq-ovqat, sanoat uchun xomashyo mahsulotlari yetishtiriladi. ...

Dehqonchilik

Qishloq xo'jaligi yalpi mahsulotining yarmidan ortiqrog'ini dehqonchilik, qolgani esa chorvachilikdan olinadi.  ...

Chorvachilik

 Qishloq xo'jaligining bu tarmog'i: qoramolchilik, qo'ychilik, yilqichilik va parrandachilikka bo'linadi (unga asalarichilik, pillachilik, cho'chqachilik va baliqchilik ham kiritiladi). ...

Yengil sanoat

Ma`lumki, yengil sanoat oziq-ovqat sanoati bilan birga O`zbekiston agrosanoatning uchinchi guruhini tashkil etadi. ...

To`qimachilik

  To'qimachilik yengil sanoat tarkibidagi eng muhim tarmoq hisoblanadi. O'zbekistonda ip va ipak gazlamalar to'qish qadimdan mavjud bo'lgan.  ...

Oziq-ovqat sanoati

Bu sanoat dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash negizida shakllangan. ...

Ijtimoiy majmua

Mamlakatimizda davlat byudjeti xarajatlarining qariyb 60 foizi ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo`naltiriladi. ...

Rekreatsiya xizmati

Xizmat ko`rsatish sohalari orasida rekreatsiya xizmati so`nggi yillarda keng rivojlanmoqda. ...

Transport geografiyasi

 O`zbekiston quruqlik (temiryo'l, avtomobil transporti), suv (daryo), havo, quvur (neft va tabiiy gaz tashish) va elektron (elektr uzatish liniyalari) transportiga ega. ...

Quruqlik transporti

Avtomobil transporti yuklami (boshqa transportga qayta ortmay) bevosita iste’molchiga yetkazib bera oladi. ...

Transportning boshqa turlari

Bugungi kunga kelib mamlakatimiz ko‘plab xorijiy mamlakatlar bilan havo yo‘llari orqali bog‘lanmoqda.  ...