Populyatsiya

Aziz insonlar! Biz har birimiz tirik jonzotlar va nabotot olamini asrashda o‘z hissamizni qo‘shaylik! Ularga ozor bermaylik! ...

Noosfera

«Yenglar, ichinglar, kiyinglar, sadaqa qilinglar, ammo isrof qilmanglar, mag‘rurlanmanglar». Hadisdan. ...

Muhit

O`z uyingni, ostonangni toza saqla! Chiqindini suvga to`kma! Havoning toza bo`lishiga o`z hissangni qo`sh. Tuproq muqaddasdir, uni asra!
...