Dunyoning geosiyosiy tizimi va uning shakllanishi

Geosiyosat fani, asosan, uch xil ilmiy yondashuv ta’sirida rivojlangan. Sivilizatsion yondashuv tarafdorlari insoniyat tarixini davlatlar yoki yirik imperiyalar emas, balki ... ...

Insoniyatning global muammolari

Sanoat  va  fan-texnika  inqilobi  davrida  insoniyatning  ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi tubdan o‘zgarib ketdi. ...

Yevropa subregionlari

Yevropa  –  Yevrosiyo  materigining g‘arbiy  qismini  egallagan  qit’a.  Yevropa hududining maydoni 10 mln km.kv.ga  teng.   ...

Lotin Amerikasi

Lotin Amerikasining siyosiy xaritasida  hozirgi kunda  33 ta mustaqil davlat hamda qator  mustamlakalar mavjud.  ...