Типы и строение земное коры

Земная кора — верхняя часть литосферы. В масштабах всего земного шара её можно сравнить с тончайшей плёнкой — столь незначительна её мощность. ...

Polineziya orollar o‘lkasida

B.Danielsonning «Polineziya—okeandagi quruqlik» nomli kitobchasidan polineziyaliklaming hayoti va urf-odatlari  haqida  quyidagi ma’lumotlar bor. ...

Bilib qo‘ygan yaxshi

«Yer aylana turib, quyoshga yaqinroq kelsa - yoz, uzoqlashsa — qish bo‘ladi» demang. ...

Robinzon oroli

«Robinzon  Kruzo» romanini  o‘qimagan bola kam  topiladi. Shu  nomli  kinofilmni ham  ko‘rgandirsiz.  ...

Rostmi, yolg‘on?

Ikki sayyoh choyxonada uchrashib qolib, hamsuhbat bo‘lishibdi. Ko‘rgan-bilganlari, boshdan kechirganlarini aytib xo‘p maqtanishibdi. ...

«Toping-chi?» savollarga javoblar

Novaya Zemlya  orolini  Barens dengizi  (Yevropaga  qaraydi) va  Kara dengizi  (Osiyoga qaraydi)  o‘rab  turadi. ...