Astrograf

Astrograf – osmon jismlarini fotografik usulda kuzatish uchun maxsus yasalgan teleskop. ...

Anemograf

Anemograf – shamol tezligi va yo`nalishini qayd qilib, o`zi yozuvchi asbob. ...

Aktinograf

Aktinograf – quyosh radiatsiyasi o`zgaruvchanligini qayd qilib boruvchi asbob. ...

Mareograf

Mareograf – dengiz sathi tebranishlarini avtomatik usulda yozib boruvchi asbob. ...

Batometr

Batometr – suvning kimyoviy tarkibini va haroratini aniqlash maqsadida dengiz, ko`l va daryolarning turli chuqurligidan namuna oladigan asbob. ...

Magnitograf

Magnitograf – yer magnit maydoni o`zgarishlarini uzluksiz qayd etib boruvchi asbob. ...

Inklinometr

Inklinometr– burg` qudug`ini qiyalik burchagini va qiyshayish yo`nalishini aniqlash, uni to`g`ri burg`ilayotganligini nazorat qilish asbobi. ...

Balasomer

Balasomer - yer sirtini yoki atmosferadagi istalgan nuqtaning radiatsiya balansini o`lchovchi asbob. ...

Geliograf

Geliograf kunduzgi Quyoshning necha soat nur sochishini aniqlab beruvchi asbob hisoblanadi. ...

Aktinometr

Aktinometr yordamida Quyoshdan kelayotgan tog`ri radiatsiya miqdori o`lchanadi. ...

Pironometr

Pironometr yordamida Quyoshdan kelayotgan umumiy va qaytgan radiatsiya miqdori o`lchanadi. ...

Gepard

Eng tezkor jonivor - gepard 110 km/soatgacha tezlikka ega. Bir sakrashi esa 5 metrga yetadi. ...

Guruch

Guruch - odamlarni dunyoda eng yirik ish bilan ta`minlantiruvchisi hisoblanadi. Uni ishlab chiqarishda va qayta ishlashda bir mlrd odam band. ...