O`zbekistonning geografik o`rni

Geografik o‘rin mohiyatan tabiiy geografik o‘rin, iqtisodiy geografik о‘rin va siyosiy geografik о‘rin tarzida guruhlanadi. ...

Aholi va inson omili

0‘zbekiston kelajakda buyuk davlat bo‘lishi uchun qulay tabiiy sharoit ham, xilma-xil tabiiy boyliklar ham yetarlidir. ...

Aholi punktlari

Mamlakatimizda 119 ta shahar, 1065 ta shaharcha hamda 11 mingdan ortiq qishloq va ovul bor. ...

O`zbekistonning tarmoqlararo majmualari

Mustaqillikkacha yurtimiz, asosan, paxtachilik va qorako‘lchilikkagina ixtisoslashgan bo‘lsa, endilikda O‘zbekiston iqtisodiyoti yuzlab ixtisoslashgan tarmoqlarga ega. ...

Yoqilg`i-energetika-kimyo majmuasi

 Bu majmuaga yoqilg‘i (yoqilg‘ini qazib olish va unga ishlov berish), elektroenergetika hamda kimyo sanoatlari kiradi.  ...

Yoqilg`i sanoati

Yoqilg‘i sanoatining eng yosh tarmog‘i bo‘lgan gaz sanoati keyingi yillarda jadal rivojlanmoqda. ...

Ko`mir sanoati

Bu sanoat tarkibida bir nechta ko'mir koni mavjud. Ulardagi ko'mir zaxirasi 2 mlrd tonnani tashkil etadi. ...

Elektroenergetika

Mamlakatda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyaning 90 foizini issiqlik elektr stansiyalari (IES) bermoqda.  ...

Kimyo sanoati

Kimyo sanoatining shakllanishi 1932-yili Sho'rsuv oltingugurt koni ishga tushirilishi bilan boshlandi. ...