Sovitgich birinchi bo`lib qayerda va qachon paydo bo`lgan?

Javob: 1887-yil Parijda

Bilib qo`ygan yaxshi!

"Kilimanjaro” so`zi suaxil tilidan tarjima qilinganda "Qorlari porlagan” ma`nosini bildiradi. ...

Suvning sho`rligi

Sho`rlik odatda yuzdan bir ulush emas, balki mingdan bir ulushda ifodalanadi. Mingdan bir ulush  promille  deb ataladi.  ...

Joy plani va masshtab

Joy plani  va  masshtab bo`yicha amaliy mashg`ulotlarni o`rganib bilimingizni oshiring. ...

Toshga aylangan daraxtlar

 Qadimgi geologik davrlarda o'sgan daraxtlardan, asosan, ko'mir konlari hosil bo'ladi.  ...

Tabiat mo`jizasi

 Tabiat mo'jizasi nima? Tabiat - butun borliq, olamdagi hamma narsalar, barcha mavjudot. ...

Janubiy Sudan Respublikasi

2011-yil 9-iyulgacha Sudan Respublikasi muxtoriyati boʻlib kelgan, shu kungi referendumdan keyin esa, mustaqil davlat deb eʼlon qilingan. ...

Kuzatish metodi

Geografik kuzatish mazmuniga ko’ra bir necha xil bo’lishi mumkin: astranomik, meteorologik va fenologik kuzatishlar. ...

Globus bilan ishlash

 Globus - yer haqida  to’g’ri tasavvur beradigan  maydon va eng  qisqa  oraliqlarni to’g’ri ko’rsatadigan  va ifodalaydigan asosiy o’quv  qurolidir. ...

Xaritani o’qish

 Xaritani o’qish ko’nikmasi  geografiyaning barcha kurslari davomida geografik  jihozlarni o’rganish bilan  birga  shakllanadi.  ...