Geotizimlar va ularning pog‘onasimonligi

Geotizim – boshqariluvchan tizimlarning alohida, o‘ziga xos sinf; Yer yuzasidagi komponentlari bir-biri bilan tizimli aloqada bo‘lgan hamda ma’lum yaxlitlik  sifatida  fazo  qobig‘i  va  kishilik  ...

Ilonmi yoki nahang?

Portugaliyaning dengiz va atmosfera instituti xodimlari Algrave tumani sohillari yaqinida dinozavrlar vaqtida yashagan noyob nahangni tutishga muvaffaq bo'lishdi. ...

Dunyodagi eng iflos daryolar

Tabiatning ifloslanishi dunyodagi eng dolzarb muammoga aylanmoqda. Ayrim odamlar shaffof suv, toza havo va foydali oziq-ovqat haqida qayg'urmay qo'yishgan.  ...

Yer aholisining ko`payishi

 Yer aholisining 1,6 milliard nafar kishiga yetishi uchun juda ko‘p ming yillar zarur bo‘ldi. Ushbu ko‘rsatkichga biz faqat 1900-yilga kelibgina erishganmiz. ...

Qadrdon jurnal uchun obuna bo`ling

Maktabda geografiya jurnali bilan yangi yilda ham birga bo'ling. Jurnalimiz sevimli nashringiz, yordamchingizga aylanishida yaqindan ishtirok eting! ...

Jamiyat va tabiat o‘rtasidagi munosabatlar

Insoniyat  tarixi davomida uning  tabiat  bilan bo‘lgan munosabati doim o‘zgarib, murakkablashib borgan. Jamiyatning tabiatga ta’sirining ortib borishi va tabiatga munosabatining o‘zgarib borishini ...

Antropogen landshaftlar

F.N.Milkov  inson  faoliyatining  turi  va  landshaftlarda  qay  darajada  aks  etganini hisobga  olib,  barcha  antropogen landshaftlarni  8  xil  landshaft sinfga ajratadi. ...

Tabiiy geografik jarayonlar

Tabiiy geografik jarayonlar deb,  Yerning  tashqi  (ekzogen) kuchlari  va inson xo‘jalik faoliyati ta’sirida sodir bo‘ladigan jarayonlarga aytiladi. ...

Kungaboqar nima uchun Quyoshga yuzlanadi?

Kungaboqar uning "ichki soatlari”ni o’zgartirib qo’ygan mutatsiya tufayli doimo Quyoshga qarab yuzlanish xususiyatiga ega. Bu shunday o’zgartirishki, ular o’simlikning hujayralari o’sishini boshqarib ...

Узбекистан начал проектирование одной из крупнейших ГЭС в регионе

Она станет второй по мощности в Узбекистане после Чарвакской ГЭС и одной из крупнейших в регионе; ее мощность составит порядка 400 МВт, а среднегодовая выработка электроэнергии – 900 миллионов ...