Sanoat va atrof-muhit

Sanoat - atrof-muhitni ifloslantiruvchi asosiy tarmoqdir. U geografik qobiqning barcha qatlamlariga faol salbiy ta’sir ko'rsatmoqda. ...

Qishloq xo`jaligi geografiyasi

Qishloq xo'jaligi moddiy ishlab chiqarishning ikkinchi yirik tarmog'idir. U kishilik jamiyatining eng qadimgi xo'jalik sohasi hisoblanadi.  ...

Jahon chorvachiligi va baliqchiligi

Chorvachilik jahon aholisining kundalik iste’molidagi eng asosiy mahsulotlarni, sanoat uchun esa muhim xomashyolarni yetkazib beradi. ...

Jahon transporti

Transport jahon moddiy ishlab chiqarish tarmoqlarining uchinchi muhim tarmog'idir. ...

Xalqaro iqtisodiy aloqаlar

Xalqaro iqtisodiy aloqalar nafaqat davlatlarning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishiga, balki xalqaro tinchlikning mustahkamlanishiga ham har taraflama yordam beradi. ...

Yevropa mamlakatlari

Yevropa qit’asining maydoni 10 mln. km.kv ni tashkil etadi. Rossiya Federatsiyasi jami hududning 4,1 mln. km.kv ga teng qismi Yevropa qit'asiga to‘g‘ri keladi. ...

Germaniya Federativ Respublikasi

 Yevropadagi eng rivojlangan davlatlar ichida o'zining ulkan iqtisodiy salohiyat va rivojlanganlik darajasiga binoan GFR keskin ajralib turadi. ...

Rossiya Federatsiyasi

Rossiya - maydoni jihatidan yer yuzidagi eng yirik davlat. U Yevrosiyo shimoliy qismida joylashgan (taxminan 4,1 mln. km.kv – Yevropada, 13,0 mln. km.kv - Osiyoda). ...

Osiyo mamlakatlari

Osiyoning umumiy maydoni 44 mln. km.kv (Rossiyaning Osiyo qismidagi hududini hisoblamaganda 31 mln. km.kv)ni tashkil qiladi, aholisi esa 4,175 mlrd. kishi. ...

Qozog`iston Respublikasi

Markaziy Osiyo mintaqasining shimoliy va markaziy hududlarida joylashgan. Qozog'iston Respublikasining milliy mustaqilligi 1991-yilning 16-dekabrida e’lon qilingan.  ...

Qirg`iziston Respublikasi

Qirg'iziston Respublikasining milliy mustaqilligi 1991-yilning 30-avgustida e’lon qilingan. U tipik baland tog' mamlakatidir. ...

Turkmaniston Respublikasi

Markaziy Osiyoning janubida joylashgan davlat. Shimoli-g'arbdan Qozog'iston, Shimol va shimoli-sharqdan O'zbekiston, janubdan Afgoniston va Eron bilan chegaradosh. ...