Yaponlarning ajabtovur odati

Yaponlarni agar ishda boshliqlari xafa qilib qo’yishsa, uyiga qaytgach, boshliqning qiyofasiga o’xshash qo’g’irchoq yasab, uni alamidan chiqquncha do’pposlashadi. ...

Kanada

 Kanada shimoliy Amerikada joylashgan, jahonda iqtisodiy jihatdan eng rivojlangan mamlakatlardan biri. ...

Braziliya

 Braziliya — Janubiy Amerikaning eng yirik mamlakatidir. U maydonining kattaligi va aholisining soniga ko'ra jahonda 5-o'rinni egallaydi. ...